LIMA - eko služby s.r.o.


LIMA – eko služby s.r.o. byla založena na základě dohody dvou společníků a zapsána do obchodního rejstříku 19. listopadu 2003. Hlavní náplní této společnosti je poskytovat služby obcím, firmám a občanům v oblasti hospodaření s odpady, kontejnerové služby, výkupu druhotných surovin, prodej propan butanu, prodej štěrků a písku a prodej nádob na odpady. Záměrem obou společníků je postupné rozšiřovaní sortimentu služeb a vybudování stabilní firmy o čemž svědčí i široká škála živnostenských oprávnění. Naším cílem a snahou je spokojenost zákazníka.

V lednu 2007 došlo k jednomu ze zásadních zlomů ve firmě, a to zakoupení průmyslového areálu o rozloze 5.500 m2, pro vytvoření stabilního zázemí ve společnosti a rozšíření o jednu z hlavních činností „Prodej uhlí a paliv“.
Registrace do soutěže na https://soutez.topchytre.cz | Návod k registraci
Stříbrný prodejce Bílinského uhlí
30.4.2014 jsme byli ohodnoceni Severočeskými doly a.s. jako prodejci Bílinského uhlí „Stříbrnou známkou“
Činnost

  • Výkup železa a barevných kovů
  • Prodej kvalitního hnědého uhlí z Ledvic, černého uhlí, briket REKORD, koksu a kovářského uhlí
  • Prodej štípaného dřeva
  • Prodej propan butanu
  • Prodej štěrků a písku
  • Kontejnerová služba
  • Likvidace odpadů
  • Likvidace technologických celků
  • Likvidace černých skládek
  • Prodej popelnic
LIMA
- eko služby s.r.o. - idatabaze.czOdpady - idatabaze.cz